Zapytanie ofertowe na usługę w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń Żłobka Maluszkowo w Jasionce

Czwartek 20 sierpnia 2020
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na

usługę w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości

pomieszczeń żłobka Maluszkowo, Jasionka 915 A (D.S. Aviata)

 

Projekt pn. Rozwój opieki żłobkowej w Rzeszowie i powiecie rzeszowskim

finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy.  

Działanie 7.4. Rozwój opieki żłobkowej w regionie.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Zapytanie ofertowe wraz z wzorem załączników
 
 Powrót do poprzedniej strony