Zapytanie ofertowe na cateringu do Przedszkola Maluszkowo

Czwartek 28 października 2021
 

Zapytanie ofertowe na

na usługę cateringową – przygotowanie oraz dostarczanie posiłków do Przedszkola Maluszkowo w Lublinie ul. Leszczyńskiego 25

w ramach realizacji projektu


pn. „Przedszkole Maluszkowo” nr wniosku RPLU.12.01.00-06-0037/18,

RPO WL 2014-2020

 

 

 

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Powiadomienie o wyłonieniu dostawcy cateringu
 Pobierz
Zał. nr 1 Wzór formularza oferty
 Pobierz
Zał. nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym
 Pobierz
Zał. nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 Pobierz
Zał. nr 4 Wzór umowy
 Pobierz
Zał. nr 5 Wykaz usług
 Pobierz
Zał. nr 6 Oświadczenie o klauzuli społecznej
 Pobierz
Zapytanie ofertowe
 
 Powrót do poprzedniej strony