ZAJĘCIA DLA DZIECI

Czwartek 10 sierpnia 2017
 

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE

Zajęcia adaptacyjne stwarzają możliwość zapoznania dzieci i rodziców z naszą placówką. Są to spotkania, w trakcie których dzieci biorą czynny udział w różnych formach aktywności zawierających wszelkie elementy zabaw ogólnorozwojowych. Oswajają się z nowymi koleżankami i kolegami, z opiekunkami oraz z nowym otoczeniem.

ZAJĘCIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

Podstawą pedagogiki Maluszkowa jest koncepcja indywidualnego, naturalnego rozwoju, zgodnego z potencjałem i możliwościami dziecka. Cel ten jest realizowany poprzez podejmowane działania pedagogiczne, w których dziecko może rozwijać się według własnego rytmu w atmosferze życzliwości, wyrozumiałości i cierpliwości. Plan zajęć z dziećmi w wieku do 3 lat ukierunkowany jest na intensywną stymulację rozwoju we wszystkich jego aspektach. Zajęcia nawiązują tematycznie do panującej aktualnie pory roku oraz przypadających na czas jej trwania różnych świąt i innych sytuacji okolicznościowych.

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE

Wychowanie muzyczne realizowane jest poprzez wspólny śpiew, zabawy i grę na instrumentach. Muzyka pozytywnie wpływa na wszechstronny rozwój podopiecznych, pomaga w kształtowaniu dziecięcej wyobraźni, a także uczy wyrażania emocji poprzez ruch, taniec. Oddziałuje całościowo na wszystkie sfery życia naszych Maluchów. Poprzez muzykę możemy codziennie wspierać i stymulować zmysły dzieci, opóźniać objawy zmęczenia i harmonizować napięcia mięśniowe.

ZAJĘCIA JĘZYKOWE

Nauka języka angielskiego jest prowadzona metodą Całkowitego Reagowania, gdzie dzieci podczas zabaw poznają język poprzez przyswajanie prostych poleceń i odpowiednim reagowaniu na te polecenia. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem muzyki i ruchu. Dzieci, z kontekstu w trakcie ćwiczeń poznają znaczenia słów, z którymi codziennie się osłuchują. Dzięki temu uczą się szybko i łatwo. Opiekunki dysponują także płytami CD z piosenkami, które zapewniają ważny, codzienny kontakt z tym językiem.

ZAJĘCIA PN. ZABAWA W CZYTANIE I MATEMATYKĘ

„Zabawa w czytanie ...” to zajęcia przeznaczone dla dzieci w starszych grupach skupione na aktywności mającej na celu usprawnienie koordynacji wzrokowo-ruchowej dłoni, rozwój myślenia i spostrzegania oraz naukę koncentracji. W trakcie zajęć dzieci uczą się rozpoznawać kształty i kolory, poznają początkowe cyfry, pojedyncze słowa, wyrażenia. Ponadto budują konstrukcje z dużych klocków i pudełek, łączą elementy w zbiory, budują wieże. Maluszki poznają różnorakie materiały, segregują przedmioty według skali mały-duży oraz według kształtu. Systematyczne zajęcia wzbogacają wyobraźnię podopiecznych oraz kształtują wytrwałość w dążeniu do celu. Tym samym stanowią początek edukacji matematycznej kontynuowanej w wieku przedszkolnym. Zajęcia są prowadzone w 2 grupach 2 razy w tygodniu po 30 minut.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Na zajęciach plastycznych dzieci mogą twórczo wyrażać swoje emocje. Sztuka, obcowanie z nią oraz samodzielne tworzenie jest dla dziecka czymś bardzo ważnym, istotnym zarówno dla procesów myślenia, jak również rozwoju percepcyjnego i emocjonalnego. Zajęcia plastyczne obejmują różnorodne techniki jak np.: malowanie rękoma, nogami (bardzo lubiane przez dzieci), stemplowanie, lepienie z plasteliny, ciastoliny i wiele innych. Zajęcia plastyczne rozwijają dziecięcą wyobraźnię, zdolności manualne, pomagają uwierzyć we własne siły i wzmagają poczucie własnej wartości.

ZABAWY Z CHUSTĄ KLANZY

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza wprowadziło i opracowało nowy styl w nauczaniu, wychowaniu i animacji społeczno-kulturalnej realizowany poprzez zabawy z chustą animacyjną. Chusta przypomina kolorowy spadochron, ma kształt koła i powstała poprzez zszycie kilku trójkątnych kawałków mocnego materiału w różnych kolorach. Zabawa z nią może przybierać różne formy, zawsze jednak dostarcza wielu wrażeń uczestnikom. Może być wykorzystana w sali, a także w plenerze i podczas pracy z każdą grupą wiekową, także maluszkami. Kolorowa chusta daje wiele możliwości w doborze zabaw i tematyki. Stwarza warunki do rozbudzenia aktywności i zaangażowania we wspólne tworzenie oraz spontanicznej radości z twórczego działania w grupie.

BAJKOTERAPIA

Bajkoterapia, to terapia przez bajki. Wszystkie dzieci lubią ich słuchać, a szczególnie te najmłodsze. Czytając określone bajki możemy pomóc dziecku w wielu trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych, takich jak np. irracjonalne lęki lub pierwsze dni w żłobku. Dzięki temu w psychice Maluszka pojawia się pozytywne myślenie, dzieci zaczynają rozumieć swoje uczucia, ich przejawy, a także przyczyny. Bajki terapeutyczne pokazują jak trzeba sobie radzić i przedstawiają pewne wzorce postępowania. Sprawiają, że dzieci zaczynają rozumieć świat, w którym żyją i podpowiadają jak sobie radzić w nowych okolicznościach. Zarówno dobrze kończąca się opowieść, jak i pozytywny bohater, z którym dziecko może się identyfikować, dają mu wiarę we własne umiejętności.

 

 
 Powrót do poprzedniej strony