Działalność placówek w dobie pandemii - aktualizacja Wytycznych GIS z dn. 04.06.2020 r.

Piątek 5 czerwca 2020
 

Szanowni Rodzice,

Główny Inspektorat Sanitarny opublikował zaktualizowaną wersję szczegółowych wytycznych przeciwepidemicznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Główne zmiany dotyczą m.in. zwiększenia liczebności grupy oraz zmniejszenia minimalnej przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali.

Cieszymy się, że dzięki tym zmianom będziemy mogli zapewnić opiekę szerszemu gronu dzieci w całej Sieci Żłobków i Przedszkoli Maluszkowo w reżimie sanitarnym zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia i GIS (do pobrania poniżej).

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS - druga aktualizacja z dn. 04.06.2020r.

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

Dyrekcja Sieci Maluszkowo

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Wytyczne przeciwepidemiczne GIS - aktualizacja 04.06.2020
 
 Powrót do poprzedniej strony