DOKUMENTY PLACÓWKI

Czwartek 10 sierpnia 2017
 

Żłobek "Maluszkowo" 12.01.2018 roku otrzymał oficjalny wpis do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych Gminy Miasta Dębicy. Utworzony został w ramach projektu pn. "Rozwój opieki żłobkowej w powiecie mieleckim i dębickim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.4 RPO WP 2014-2020.

Nadzór nad Żłobkiem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Urząd Miejski w Dębicy.

Nadzór sanitarno – epidemiologiczny sprawuje Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Dębicy. 

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 Pobierz
INFORMACJA RODO
 Pobierz
REGULAMIN ŻŁOBKA MALUSZKOWO W DĘBICY
 Pobierz
REGULAMIN ŻŁOBKA MALUSZKOWO W DĘBICY AKTUALIZACJA 03.02.2020
 Pobierz
STATUT ŻŁOBKA MALUSZKOWO W DĘBICY
 Pobierz
STATUT ŻŁOBKA MALUSZKOWO W DĘBICY AKTUALIZACJA 03.02.2020
 
 Powrót do poprzedniej strony