PILNE! INFORMACJA O CZASOWYM ZAWIESZENIU ZAJĘĆ I OPIEKI W PLACÓWKACH ŻŁOBKOWO-PRZEDSZKOLNYCH MALUSZKOWO NA TERENIE WOJ. PODKARPACKIEGO I MAŁOPOLSKIEGO

Środa 11 marca 2020
 

PILNE! INFORMACJA O CZASOWYM ZAWIESZENIU OPIEKI I ZAJĘĆ W PLACÓWKACH PRZEDSZKOLNO-ŻŁOBKOWYCH MALUSZKOWO - PRZEDŁUŻENIE DO 26.04.2020 r.

Informujemy, że w związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  wszystkie placówki Maluszkowo w dniach od 16 do 25 marca będą nieczynne.

W dniach  12 i 13 marca (czwartek, piątek) w placówkach pełniony jest dyżur opiekuńczy w normalnych godzinach funkcjonowania placówek.

Więcej informacji będącej podstawą decyzji o zamknięciu placówek:

https://www.gov.pl/web/rodzina/koronawirus-zawieszenie-zajec-w-przedszkolach-szkolach-i-placowkach-oswiatowych

Jednocześnie informuję, że rodzicom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Szczegóły: https://www.zus.pl/

Aktualizacja z dn. 20.03.2020 r.

Decyzją z dn. 20.03.2020 r. Ministra MEN oraz MRPiPS przedłużono czasowe ograniczenie funkcjonowania placówek do 10 kwietnia 2020 r.

https://www.gov.pl/web/rodzina/zlobki-i-kluby-dzieciece-zawieszone-do-10-kwietnia?fbclid=IwAR3V9PYYEoHLIlQljwAh8QQFjCI2SAYCOZwtvLgNlDXLStNsp1g0e2vjGDk

Do pobrania Polecenia Wojewody Podkarpackiego i Małopolskiego w zakresie czasowego zawieszenia działalności placówek.

Aktualizacja z dn. 10.04.2020 r.

Zarządzeniem z dn. 10.04.2020 r. przedłużono czasowe ograniczenie funkcjonowania placówek do 26 kwietnia 2020 r.

Do pobrania poniżej zamieszczono Zarządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.04.2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Aktualizacja z dn. 24.04.2020 r.

Rozporządzeniem z dn. 23.04.2020 r. przedłużono czasowe ograniczenie funkcjonowania placówek opieki nad dziećmi do lat 3 do 03 maja 2020 r.

Do pobrania poniżej zamieszczono Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.04.2020 r.

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 24.04.2020 r. przedłużono czasowe ograniczenie funkcjonowania przedszkoli do 24 maja 2020 r.

Dyrekcja Sieci Placówek Maluszkowo

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Informacja MEN
 Pobierz
Polecenie Wojewody Małopolskiego
 Pobierz
Polecenie Wojewody Podkarpackiego
 Pobierz
Rozporządzenie MEN ws. czasowego ograniczenie przedszkoli z dn. 24.04.2020
 Pobierz
Rozporządzenie Ministra Rodzin, Pracy i Polityki Społecznej ws. czasowego ograniczenia form opieki nad dziećmi do lat 3 z dn. 23.04.2020
 Pobierz
Rozporządzenie Ministra ws. czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek z dn. 10.04.2020
 
 Powrót do poprzedniej strony